Žurnalo sekcijos

Tematika

Šis žurnalas - tai tęstinis Lietuvos dendrologų draugijos (LDD) leidinys, leidžiamas nuo 1993 metų. "Dendrologia Lithuaniae" spausdinami moksliniai ir populiarūs straipsniai lietuvių arba anglų kalbomis dendrologine ar su šia sritimi susijusia tematika.

Leidinio struktūra

Leidinyje straipsniai skirstomi pagal jų pobūdį ir tematiką į šiuos skyrius: Moksliniai straipsniai, Populiarūs straipsniai, Aktualijos. Nors šie skyriai nėra griežtai reglamentuoti, tačiau jau nusistovėjo paskutiniuose "Dendrologia Lithuaniae" numeriuose. Tokią leidinio struktūrą numatoma išlaikyti ir ateityje.

Straipsnių tematika ir reikalavimai

Priimami ir skelbiami straipsniai apie natūralią, introdukuotą dendroflorą, jos tyrimai, pristatomos dendrologinės kolekcijos, personalijos, LDD ir kitų šalių dendrologų draugijų veikla, draugijos organizuotos išvykos, talkos ir t.t. Taip pat skelbiama LDD kronika, pristatomi naujausi dendrologianiai darbai. Leidinyje spausdinami moksliniai straipsniai yra recenzuojami, jei privalo turėti santrumpą ir apibendrinimą anglų kalba (su išsamesne informacija prašome susipažinti šio internetinio puslapio skyrelyje nurodymai straipsnių autoriams). Populiariems straipsniams nėra keliami tokie griežti reikalavimai, jiems neprivalomos santrumpos anglų kalba, paprastai jie skelbiami lietuvių kalba.

Išleisti "Dendrologia Lithuaniae" numeriai:

"Dendrologia Lithuaniae - I", 37 psl., Kaunas, 1993;
"Dendrologia Lithuaniae - II", 60 psl., Vilnius, 1995, ISBN 9986-566-10-x;
"Dendrologia Lithuaniae - III", 120 psl., Vilnius, 1996, ISBN 996-566-56-8;
"Dendrologia Lithuaniae - IV", 148 psl., Vilnius, 1998; ISBN 9986-566-86-x;
"Dendrologia Lithuaniae - V", 128 psl., Vilnius, 2000, ISSN 1648-0104;
"Dendrologia Lithuaniae - VI", 148 psl., Vilnius, 2002, ISSN 1648-0104.

Perspektyvos

Numatoma, kad ateityje "Dendrologia Lithuania" taps metiniu leidiniu. Iki šiol dėl finansinių problemų jis buvo leidžiamas kas dveji metai (išimtis 1995,1996). Nuo to laiko, kai šis leidinys pasirodė pirmą kartą (1993) "Dendrologia Lithuania" tapo solidžiu žurnalu, kol kas vieninteliu Lietuvoje dendrologiniu periodiniu leidiniu. Tačiau "Dendrologia Lithuania" pagrindiniu tikslu ir toliau išliko siekis skleisti dendrologines žinias mūsų šalyje. Šiuo leidiniu siekiama platinti ne vien tik mokslinių tyrimų rezultatus, tačiau ir informaciją, skirtą dendrologams-mėgėjams bei praktikams. Tuo siekiama aprėpti kuo platesnį dendrologinių Lietuvos problemų spektrą, o tuo pačiu ir patį leidinį padaryti patrauklų ne tik profesionalams, bet ir platesniam visuomenės ratui. Todėl ir ateityje leidinyje numatoma neatsisakyti populiarių straipsnių, aktualios informacijos bei dendrologinių naujienų skelbimo.

 

Žurnalo sekcijos

Moksliniai straipsniai

Moksliniai recenzuojami straipsniai

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama

Populiarieji straipsniai

Populiarūs straipsniai dendrologine tematika

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama

Kronika, aktualijos

Kronika, renginiai, skelbimai

Pažymėti Priimamos paraiškos Nepažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama
 

Recenzavimas

 

Vieša prieiga

Žurnale paskelbtą informaciją bei nuotraukas yra leidžiama naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse, platinti nekomerciniais tikslais, tačiau būtina nurodyti Dendrologia Lithuaniae (www.dendro.lt) kaip šios informacijos šaltinį.

 

Lietuvos dendrologų draugija

Lietuvos dendrologų draugija (LDD) yra savarankiška mokslinė-visuomeninė organizacija, įkurta 1991 m. balandžio 16 d. Draugija jungia dendrologijos srities specialistus ir dendrologus - mėgėjus, nukreipdama jų pastangas aktualiausių dendrologinių Lietuvos problemų sprendimui. Pagrindinis LDD tikslas tirti ir gausinti Lietuvos dendrofloros išteklius, propaguoti naujų dekoratyvinių augalų auginimą, skatinti mokslinį tiriamąjį ir leidybinį darbą dendrologijos klausimais.

Plačiau - žr. http://dendro.lt/public/LDD/index.html