Paraiškos

Paraiškų pateikimas

Jau esate prisiregistravęs žurnale "Dendrologia Lithuaniae"?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Tam, kad pateikti paraišką, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau pateikiamais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

  1. Straipsnis iki šiol nebuvo publikuotas ir nėra pateiktas kitiems žurnalams (arba paaiškinimai šia tema pateikiami Komentaruose redaktoriui).
  2. Straipsnio tekstas pateikiamas Microsoft Word dokumentų formate.
  3. Visos nuorodos į Interneto šaltinius (pvz., http://pkp.sfu.ca) yra teisingos, jas galima aktyvuoti.
  4. Tekstas pateikiamas 12 dydžio šriftu. Kur reikalinga, akcentavimui naudojamas kursyvas, o ne pabrauktas tekstas (kadangi pabrauktas tekstas reiškia nuorodą į internetinius šaltinius). Visos iliustracijos, paveikslai ir lentelės tekste pateikiamos atitinkamose vietose, o ne straipsnio gale.
  5. Straipsnio stilius ir bibliografinės nuorodos tenkina reikalavimus, išdėstytus Reikalavimai autoriams.
  6. Jeigu straipsnis pateikiamas recenzuojamai žurnalo sekcijai, yra tenkinami visi reikalavimai, nurodyti instrukcijoje Anoniminis recenzavimas.
 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys niekada nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).