Dendrologia Lithuaniae, T. 9 (2009-2010)

Šrifto dydis:  Smulkus šriftas  Vidutinis šriftas  Stambus šriftas
Seminaras

Seminaras “Šiuolaikinės medelynų technologijos”

Valerija Baronienė
Dubravos arboretumas

Įpusėjus pirmajam šių metų mėnesiui, sausio 15 dieną, Dubravos eksperimentinėje – mokomojoje miškų urėdijoje įvyko seminaras “Medelynų technologijos”, surengtas Dendrologų draugijos medelynų vystymo grupės iniciatyva.

Net patys rengėjai nesitikėjo tokio susidomėjimo ir gausaus dalyvavimo: išklausyti pranešimų, padiskutuoti ir pasidalinti patirtimi susirinko apie 70 medelynų darbuotojų, botanikos sodų atstovų, augalų kolekcionierių, sodininkų mėgėjų, želdintojų, dėstytojų, studentų. Pranešimus skaitė žinomi specialistai – dr. Kęstutis Armolaitis (Lietuvos miškų institutas), Vaclovas Kučinskas (Valstybinės augalų apsaugos tarnybos Augalų karantino skyrius),  Virgilijus Vasiliauskas (Miško sanitarinės apsaugos tarnyba), Rimvydas Kareiva (Dubravos urėdija). Dr. K. Armolaičio pranešimas “Lietuvos medelynų dirvožemių priežiūra”, parengtas kartu su dr. Vidmantu Verbyla (Lietuvos miško selekcijos ir sėklininkystės centras), klausytojams suteikė nemažai aktualios informacijos apie dirvožemio kokybę ir jos kontrolę, tinkamos vietos medelynams parinkimą, augalų tręšimo būdus ir ypatumus įvairiuose dirvožemiuose.

Valstybinės augalų apsaugos tarnybos Augalų karantino skyriaus vyriausiasis specialistas Vaclovas Kučinskas supažindino su pavojingiausiais augalų kenkėjais ir ligomis, jų keliamomis grėsmėmis Lietuvos miškams ir medelynams, plitimo būdais, prevencija ir Europos komisijos sprendimais dėl šių žaladarių plitimo kontrolės.

Miško sanitarinės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas V. Vasiliauskas skaitė du pranešimus. Pirmajame seminaro dalyviai buvo išsamiai supažindinti su augalų apsaugos priemonėmis, jų naudojimu ir veikimo efektyvumu. Antrasis šio specialisto pranešimas – “Tausojančios technologijos medelyne sodmenų sveikatingumo gerinimui” – susilaukė ypač didelio klausytojų dėmesio, nes aprėpė tokias visiems augalų augintojams aktualias temas, kaip dirvožemio paruošimas, tinkamiausių substratų ir trąšų parinkimas, augalų sėklų sėjimas, mulčiavimo reikšmė ir būdai, sodinukų auginimo konteineriuose pliusai ir minusai.

Paskutinė šio seminaro tema –  “Dauginimo sumedėjusiomis gyvašakėmis rudenį ir pavasarį technologijos” (žr. straipsnį šiame žurnalo numeryje). Įdomiai pateiktas, piešiniais iliustruotas Dubravos urėdijos medelyno meistro Rimvydo Kareivos pranešimas, pagrįstas ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir ilgamete specialisto praktiko patirtimi, sudomino net ir tiesiogiai šia veikla neužsiimančius klausytojus.

Visi pranešėjai sulaukė daugybės klausimų, o atsakymai į juos neretai peraugdavo į netrumpas diskusijas. Seminarui skirta diena baigėsi greičiau, negu spėjome aptarti visus dominančius klausimus, bet LDD pirminkas Arvydas Rutkauskas žada, kad panašių renginių dar bus ir ateityje. 

1 nuotr. "Dauginimo sumedėjusiomis gyvašakėmis rudenį ir pavasarį technologijos" - pranešėjas Rimvydas Kareiva

2 nuotr. Diskusijos