T. 2 (1995)

Turinys

Lietuvos dendrologų draugija - darbai ir planai PDF
Vytautas Ramanauskas, Valerija Baronienė 3-5 psl.
Paprastosios pušies formos Lietuvos miškuose PDF
Vytautas Ramanauskas 5-8 psl.
Paprastosios gabenės (Hedera helix L.) biologijosLietuvoje klausimu PDF
Mindaugas Navasaitis 9-12 psl.
Klaipėdos universiteto botanikos sodo kūrimo sunkumai PDF
Algimantas Olšauskas 12-15 psl.
Obelynės dendroparko raida PDF
Mindaugas Navasaitis 15-20 psl.
Girionių dendroparkas PDF
Valentinas Gasparas Cirtautas 20-23 psl.
Palangos parkas šimtmečio išvakarėse PDF
Antanas Sebeckas 23-27 psl.
Bištono parko želdinių struktūra PDF
Evaldas Navys 27-31 psl.
Degaičių parkas PDF
A. Kišonas 31-33 psl.
Naujosios Akmenės botanikos sodelis PDF
Laimutis Januškevičius 33-37 psl.
Dekoratyvinės lapuočių formos Vakarų ir Pietvakarių Lietuvos privačiose dendrologinėse kolekcijose PDF
Valerija Baronienė 37-41 psl.
Vakarų ir Pietvakarių Lietuvos dendrologinių kolekcijų spygliuočiai augalai PDF
Laimutis Januškevičius 41-45 psl.
Dekoratyvūs, bet nuodingi PDF
Stasys Juknevičius 45-47 psl.
Introdukuotos stambiauogės spanguolės veislės PDF
D. Budriūnienė 47-50 psl.
'Titan' veislės šermukšnio dauginimas in vitro PDF
R. Bandžiulienė, I. Mateikienė, R. Januškienė, A. Glemža 50-54 psl.
Augalų augimo skatinimo bandymai Vilniaus universiteto botanikos sode PDF
R. Šimkūnas, E. Navys 54-57 psl.