T. 4 (1998)

Turinys

Moksliniai straipsniai

Corylus avellana L. veislių vegetatyvinis dauginimas auginiais
Vaiva Ašmonienė 4-8 psl.
Paprastojo sidabrakrūmio (Potentilla fruticosa L.) dekoratyvinių formų kolekcija VDU Kauno botanikos sode PDF
Valerija Baronienė 9-15 psl.
Oro užterštumo įtaka Kauno miesto sumedėjusių želdinių būklei PDF
Aloyzas-Ramunis Budriūnas, Vidmantas Juronis, Gediminas Kilikevičius, Vilija Snieškienė, Kęstutis Žeimavičius 15-21 psl.
Sumedėjusių augalų adaptyvumas Dubravos arboretume PDF
Valentinas Gasparas Cirtautas 21-29 psl.
Pietryčių Lietuvos Vilnios upės baseino paleogeografinė - dendrologinė morfogenezė PDF
Vytautas Dvareckas, Evaldas Navys 29-39 psl.
Lietuvoje auginami spygliuočiai PDF
Laimis Januškevičius 39-44 psl.
Sumedėjusių augalų kenkėjai ir ligos, darantys įtaką miestų želdinių būklei Lietuvoje PDF
Vidmantas Juronis, Vilija Snieškienė 44-49 psl.
Kalninės pušies polinkis į dvinamiškumą PDF
Mindaugas Navasaitis 49-54 psl.
Stambiauogės spanguolės (Vaccinum macrocarpon Ait.) uogų cheminės sudėties tyrimai PDF
Vitalija Povilaitytė, Danutė Budriūnienė, Silvija Rimkienė, Pranas Viškelis 55-62 psl.
Pušų, augančių nevienodos erdvinės struktūros želdiniuose, taksacinių rodiklių ypatumai PDF
Edvardas Riepšas 63-72 psl.
Vynmedžio (Vitis L.) tyrimai Lietuvoje PDF
Darius Ryliškis 73-79 psl.
Lietuvoje introdukuoti gluosnio (Salix L.) taksonai, jų tyrimas ir auginimas PDF
Domas Smaliukas, Jolanta Banienė 79-88 psl.
Puskiparisių dekoratyvinės savybės PDF
L. Raginytė, E. Navys, I. Noreikienė 88-98 psl.

Populiarieji straipsniai

Eduard'o Andrė architektūrinių sprendimų principai ir dendroflora PDF
Steponas Deveikis 100-104 psl.
Karpologija ir paleokarpologija Lietuvoje PDF
Algirdas Grigas 104-113 psl.
Introdukuotų ir aklimatizuotų sumedėjusių augalų auginimas mokyklų teritorijose PDF
Stasė Janonienė, Izabelė Šereikienė 113-118 psl.
Laukinės lianos Vilniaus universiteto botanikos sode PDF
Gintarėlė Jurkevičienė 118-119 psl.
VDU Kauno botanikos sode auginamų Rhododendron L. genties augalų tyrimai, bioekologinis įvertinimas ir auginimo perspektyvos PDF
Danguolė Liagienė 119-126 psl.
Dekoratyvinių spygliuočių atsparumas dujoms PDF
Jolita Lukošaitienė, Genovaitė Navaitienė, Stasė Stašauskaitė 126-132 psl.
VU botanikos sodo pušūnų kolekcija PDF
Irena Noreikienė 133-138 psl.
Kai kurios teorinės sumedėjusių introdukuotų augalų auginimo problemos Lietuvoje PDF
Audrius Skridaila 139-147 psl.