T. 5 (2000)

Turinys

Moksliniai straipsniai

Nauji lapuočiai Lietuvos želdynuose PDF
Valerija Baronienė 5-14 psl.
Vilniaus universiteto botanikos sodo sumedėjusių ir žolinių margalapių augalų kolekcija PDF
Regina Burneikienė 15-17 psl.
Juodosios pušies (Pinus nigra Arnold) auginimo perspektyvos Lietuvoje PDF
Valentinas Gasparas Cirtautas 18-21 psl.
Kraštinių darinių reljefo ir miško bendrijų morfogenezė Vilniaus-Trakų regione PDF
Vytautas Dvareckas, Evaldas Navys 22-30 psl.
Dekoratyviniai medžiai ir krūmai iš Vakarų Europos PDF
Laimutis Januškevičius 31-37 psl.
Vakarų Lietuvos senujų parkų introdukuotos dendrofloros ir būklės įvertinimas PDF
Laimutis Januškevičius, Danguolė Liagienė 38-46 psl.
Lietuvos ąžuolynų radialinio prieauglio charakteristikos PDF
Jonas Kairaitis, Jonas Ramanauskas 47-53 psl.
Maumedžių ir vietinių rūšių (pušies, ąžuolo) radialinio prieauglio priklausomybė nuo klimato veiksnių 1976-1996 metų laikotarpiu PDF
Jonas Karpavičius, Agnė Kaselytė 54-60 psl.
Serbinės eglės sporifikavimo Lietuvoje klausimu PDF
Mindaugas Navasaitis 61-66 psl.
Sumedėjusių augalų žiemos pakenkimai ir jų vertinimo skalės PDF
Evaldas Navys 67-71 psl.
Europinio maumedžio (Larix decidua Mill.) radialinio prieauglio kaitą lemiantys aplinkos veiksniai PDF
Rūtilė Pukienė, Teodoras Bitvinskas 72-77 psl.
Larix decidua Mill. in vitro PDF
Rasa Ryliškienė, Stasė Dapkūnienė, Ramunė Bandžiulienė 78-81 psl.
Vynmedžiai Lietuvoje PDF
Darius Ryliškis 82-87 psl.
Rododendrų (Rhododendron L.) atsparumas Cl2, SO2 ir NO dujoms PDF
Stasė Stašauskaitė, Genovaitė Navaitienė, Jolita Lukošaitienė 88-98 psl.
Lietuvoje introdukuotų spygliuočių medžių vabzdžiai (Insecta) kenkėjai PDF
Vytautas Valenta 99-103 psl.

Populiarieji straipsniai

Replika Edouard'o Andrė Kūrybos tema PDF
Steponas Deveikis 106-108 psl.
Ąžuolo ir uosio želdinimo klausimai Beržoto miško bendrijose PDF
Stasys Juknevičius 109-111 psl.
Kai kurių dekoratyvinių augalų sėklų sėjimas PDF
Rimvydas Kareiva 112-113 psl.
Didžiosios Britanijos senujų sodų ir parkų bei senųjų medžių išsaugojimo problemos ir patirtis PDF
Audrius Skridaila 14-117 psl.
Svetimžemiai medžiai Vyžulionyse - beveik prieš 100 metų Rytų Lietuvoje atliktas unikalus sumedėjusių augalų introdukcijos eksperimentas PDF
Audrius Skridaila, Gintarėlė Jurkevičienė 118-120 psl.

Personalijos

Lietuvos dendrologų draugijos steigėją ir pirmąjį pirmininką dr. Vytautą Ramanauską (1922-1997) prisiminus PDF
R. Gabrilavičius, E. Navys 122-124 psl.
Raimondas Cinovskis PDF
V. Cirtautas 125 psl.
Nurodymai straipsnių autoriams PDF
  126 psl.
Guidelines For Authors PDF
  127 psl.