T. 6 (2002)

Turinys

Moksliniai straipsniai

Lapuočių dekoratyvinės formos Lietuvos želdynuose PDF
Valerija Baronienė 3-11 psl.
Lietuvos reljefo cokolių ir miško bendrijų sąsajų ypatumai PDF
Vytautas Dvareckas, Evaldas Navys 11-18 psl.
Gamtovaizdžio įvairovės ir ekoestetinės kokybės kūrimas ir globa saugomose ir krašto etaloninėse teritorijose, panaudojant sumedėjusių augalų grupes ir cenozes PDF
Kazys Ėringis, Dalia Urbaitytė, Danguolė Pancekauskienė 18-29 psl.
Pavojingesnės slyvų ligos Lietuvoje PDF
Jonas Galvydis, Alma Valiuškaitė 29-35 psl.
Pavojingesnės vyšnių ir trešnių ligos Lietuvoje PDF
Jonas Galvydis, Alma Valiuškaitė 36-41 psl.
Vidurio Lietuvos parkų introdukuotos dendrofloros tyrimai PDF
Laimutis Januškevičius 41-53 psl.
Sumedėjusių augalų introdukcijos ir aklimatizacijos Lietuvoje pagrindiniai principai ir perspektyvos PDF
Laimutis Januškevičius 53-68 psl.
Veiksniai, lemiantys medžių radialinio prieauglio dinamiką ir jos savitumus Lietuvoje PDF
Jonas Karpavičius 68-76 psl.
Lietuvoje introdukuoti Ericaceae Juss. šeimos augalai ir jų bioekologinis įvertinimas PDF
Danguolė Liagienė 76-102 psl.
Paprastojo ąžuolo metinio radialiojo prieauglio kaitos chronologija nuo 1208 iki 1408 metų PDF
Rūtilė Pukienė 102-107 psl.
Ar viską žinome apie Lietuvos dendroflorą? Apie 100 metų Vilkėno parke augantis klevas iki šiol nebuvo aprašytas Lietuvos dendrologinėje literatūroje PDF
Audrius Skridaila 107-111 psl.
Melsvauogiai sausmedžiai: rūšių taksonomijos problemos PDF
Silva Žilinskaitė 112-118 psl.

Populiarieji straipsniai

Pirmasis tarptautinės dendrologų draugijos atstovų vizitas į Lietuvą PDF
Audrius Skridaila 118-120 psl.
Dendrologinė kelionė į Suomiją PDF
Gintarėlė Jurkevičienė 121-125 psl.
Sumedėjusios jonažolės VDU Kauno botanikos sode PDF
Valerija Baronienė 126-128 psl.

Personalijos

Kraštotvarkininko ir kultūrininko Leono Čibiro atminimui PDF
Steponas Deveikis 129-133 psl.
L. Čibiro pasiūlytas VU Botanikos sode krūmyne augintinų sumedėjusių augalų sąrašas PDF
Audrius Skridaila 133-135 psl.
Gamtos paminklas Beržote ir jo kūrėjas PDF
Evaldas Vylius Navys 135-137 psl.

Kronika

Kronika PDF
  138-144 psl.
Nurodymai straipsnių autoriams PDF
  145 psl.
Guidelines For Authors PDF
  146 psl.